77,000 تومان

بسیار با دوام

ارتفاع هر ظرف 7cm

شعاع هر ظرف 14cm

تهیه شده از مواد بسیار با کیفیت (لمینت سرامیکی)

دیگران فکر می کنند